top of page

Almanya'da Şirket Kuruluşu
GmbH Kuruluşu

Stahlmann & Zeit International Solutions - Almanya'da Şirket Kurmak Almanya'da GmbH Kuruluşu
GmbH Nasıl Kurulur? GmbH Nedir? GmbH için gerekli sermaye ne kadardır? GmbH Kuruluşu İçin yol haritası.

Almanya'da GmbH (Limited) Şirket Kuruluşu 

1. GmbH Nedir?

GmbH'nın Anlamı ve Açılımı Nedir?

Almanya'da GmbH olarak kısaltılan Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ifadesi, şirketin, Almanya'da bir limited şirket olduğunu göstermektedir. GmbH, ayrıca, Avusturya'da "sınırlı sorumlu şirket" anlamına gelir. Bu kavram, société à responsabilité limitée'ye eşdeğer olduğu İsviçre ve Lihtenştayn'da da  yaygın bir tüzel kişilik türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. GmbH Kuruluşu Nasıl Gerçekleşir? Kuruluş Adımları Nelerdir? GmbH Kuruluşu ile İlgili Soruların Yanıtları

GmbH Kuruluşu için neler gereklidir? GmbH kurarken nelere dikkat edilmelidir? GmbH Kuruluşu için ne kadar sermaye gerekmektedir? Stahlmann & Zeit Uluslararası İş Çözümleri Uzmanları, Almanya'da limited şirket olan GmbH kuruluşu için tüm sorulara sizin için yanıt verdi ve bir yol haritası hazırladı. 

- Tek Başıma GmbH Kurabilir miyim?

Evet, GmbH şirketi tek bir gerçek kişi tarafından kurulabilir. Ayrıca, birden çok gerçek veya tüzel kişinin ortaklığı ile de GmbH kurmak mümkündür.

- GmbH Kurmak İçin Ne Kadar Sermaye Gereklidir? 

GmbH Kuruluşu için gerekli sermayenin alt limiti 25.000 € olarak belirlenmiştir. GmbH kuruluşunda en az minimum sermaye tutarının yarısı olan 12.500 € tutarında paranın şirket açılışında şirket banka hesabına yatırılması ve sermaye olarak gösterilmesi zorunludur. Bir başka ifade ile,  GmbH kuruluşunda taahhüt edilen sermaye tutarının yarısının ödenmesi zorunludur.

- GmbH Kurmak İçin Almanya'da Oturum İznine İhtiyaç Var mı? 

Hayır. GmbH Kuruluşunda Almanya'da oturum izninizin olmasına gerek yoktur. Ancak, şirket kuruluş aşamalarında Almanya'da bulunmanız zorunlu olduğundan dolayı, en azından, şirket kuruluş işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihleri kapsayan geçerli bir Schengen vizesine sahip olmanız gerekmektedir. 

- GmbH Kurmak İçin Çalışma İznine İhtiyaç Var mı?

Hayır. GmbH kurmak için Almanya'da çalışma izninizin olmasına gerek yoktur. Ancak, şirket bünyesinde Genel Müdür, CEO ve farklı herhangi bir pozisyonda görev almak istiyorsanız, Almanya'dan ulusal vize talep etmeniz ve bu vizede çalışma izninizin olması gerekmektedir. Bir GmbH kurarak, yatırımcı olursunuz. Almanya'da tek seferde 90 gün kalmanıza ya da vizenin geçerli olduğu süre aralığında son 180 günde toplam 90 gün kalmanıza izin veren vizeniz ile yatırımcı statünüzü sürdürürebilir, şirket sahipliği, hissedaralığı yapabilir, şirketinizde çalıştırmak üzere çalışan istihdam edebilirsiniz. 

- GmbH Şirketini Kim Yönetir? Resmi Sorumluluk Kime Aittir? Şirketin Hukuki İşlemlerini Kim Yürütür?

GmbH'nın resmi temsilcisi, hukuki işlemleri yürütmede sorumlusu ve yöneticisi şirket müdürüdür. Bir GmbH müdürünün ünvanı Almanca Geschäftsführer / Geschäftsführerin olarak ifade edilen genel müdürdür. Genel Müdür, şirket ortaklarından birisi olabileceği gibi, tek kişi tarafından kurulan şirketlerde şirketin kurucusu ve tek hissedarı da olabilir ortakların dışından da atanabilir. Şirket kurucusu yatırımcının geschäftsführer olması için şirket kuruluşundan sonra yeniden ilgili makamlara başvurması ve Schengen vizesinin statüsünü değiştirmesi gerekmektedir. Şayet, kurucunun halihazırda kendine çalışma izni sağlayan bir vizesi varsa, bu girişime gerek yoktur. 

- GmbH Şirket Ana Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Şirket Ana Sözleşmesi Hangi Bilgileri İçerir? Şirket Sözleşmesi Kim Tarafından Onaylanır?​

GmbH Ana Sözleşmesi, şirketin kurucuları tarafından hazırlanabileceği gibi, bir danışman, bir avukat ya da bir muhasebeci gibi deneyimli bir uzman tarafından da hazırlanabilmektedir. Buna karar verecek olan yatırımcının kendisidir. Stahlmann & Zeit, şirket sözleşmesinin hazırlanmasında ve şirket kuruluşunda her bir adımı sizin için planlamakta ve gerçekleştirmektedir. 

Şirket Ana Sözleşmesi, Şirketin ünvanını, şirketin merkez ve şubelerini, şirketin kuruluş amaçlarını, sermaye tutarını, pay dağılımını ve ortaklık yapısını içermelidir. Ana sözleşme Noter tarafından onaylanmaktadır. Noter onayı ile birlikte Şirket kuruluş aşamasında bir ön şirket - Vor-GmbH, GmbH i.G ünvanına sahip olur. GmbH i.G, şirketin faaliyete geçtiğini göstermektedir. 

- Şirket Ana Sözleşmesinin Onaylanmasından Sonraki Aşamalar Nelerdir? 

Noter, GmbH Şirket Ana Sözleşmesini onaylayarak, şirketin GmbH i.G ünvanı resmiyet kazanır. Bu aşamada, sermaye tutarı şirket banka hesabına yatırılmalı, sermayenin yatırıldığına dair dekont notere teslim edilmeli ve Ticaret siciline kayıt işlemleri tamamlanmalıdır. Böylelikle Şirket tam anlamıyla GmbH ünvanına sahip olacaktır. 

- GmbH Şirketi Hangi Vergilerden Etkilenir? 

Almanya'da kurulan bir GmbH şirketi, kurumlar vergisi, gelir vergisi, ticaret vergisi, katma değer vergisi ve taşınmaz devir vergisi gibi vergi türlerinden etkilenmektedir ve şirketi etkileyen her bir vergiden dolayı vergi mükellefi statüsündedir. 

Gökdelenler

Almanya'da GmbH Kuruluşu İçin Bize Ulaşın

Stahlmann & Zeit

Almanya'da GmbH kuruluşunda, en hızlı, en doğru, en şeffaf süreç yönetimi, özelleştirilmiş çözümler ve bütünleşik hizmetlerimiz hakkında ücretsiz bilgi edinmek için bize hemen ulaşabilirsiniz. Stahlmann & Zeit, Almanya'da şirket kuruluşunda ve kuruluş sonrası her bir aşamada özelleştirilmiş çözümleri ile yatırımlarınızı planlıyor ve yatırımlarınızın başarılı bir şekilde uzun süre, yüksek kârlılıkla devam ettirilmesini sağlıyor.

bottom of page