top of page

Yurtdışında Şirket Kurmak ve Yatırım Yapmak

Stahlmann & Zeit Dergi'nin ilk sayısında, Almanya'da şirket kurmak hakkında bilgilere yer vermiştik. Dergimizin ikinci sayısının teması Yurtdışında Şirket Kurmak ve Yatırım Yapmak! Bu yazının içeriğinde değineceğimiz konular:
 


01- YURTDIŞINDA ŞİRKET KURMANIN AVANTAJLARI


Günümüzde yatırımcıların ve girişimcilerin büyük bir çoğunluğu aynı sorulara yanıt arıyor. Girişimcilerin ve yatırımcıların başarısı ise aynı sorulara verdikleri farklı yanıtlarla belirleniyor.

Bahsettiğimiz ortak soruları şu şekilde sırlamak mümkün görünüyor:


 1. Ürün ve hizmetlerimi yurtdışına nasıl açarım?

 2. Nasıl daha fazla müşteri bulabilirim?

 3. Aynı ürünleri ya da hizmetleri sunarak Euro ya da Dolar cinsinden fiyatlandırma yapabilir miyim?

 4. Markamı dünyaya nasıl açarım?

 5. Nasıl yatırımcı bulabilirim?

 6. Fikirlerim, hizmetlerim ve ürünlerim farklı ülkelerde nasıl algılanır? Kabul görür mü?

 7. Kaç günde başarırım?

 8. Ne zaman yurtdışında tanınırım?


Bu ortak soruları çoğaltmak elbette mümkün. Bu yazımızda yukarıda yer alan soruların yanıtını ve daha fazlasını bulacaksınız.


Bilhassa 1990'lı yılların başından itibaren Küreselleşme tarifi imkansız bir ivme kazandı. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Dünya tek bir ekonomik sistemi benimser hale geldi. Liberal piyasaların oluşması ile birlikte, uluslararası ticaret de yeni dinamiklere sahne oldu. 2000'li yılların başına gelindiğinde ise artık İnternet kullanımı yayınlaşmış, satışlar da internet üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Günümüzdeki durum ise hepimizin malumu.


Türkiye'deki bir girişimci, fikirlerini, hizmetlerini, ürünlerini Dünya'nın her köşesine kolaylıkla ulaştırabiliyor. Üstelik bunun için herkesin bir şirket sahibi olması da gerekmiyor. İçerik üreticilerine baktığımızda bunun en güzel örneğini görüyoruz. Hizmet ya da ürünlerin somut olması şartı dahi ortadan kalmışken, konfor alanında kapalı kalmak bir girişimcinin kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.


Pekala, internet bu kadar kullanışlı iken, neden farklı bir ülkede fiziksel varlık ortaya koymak gerekli? Aslında, yurtdışında şirket kurmak, özellikle müşteri portföyü farklı ülkelerde olan girişimciler için iyi bir fikir olarak değerlendiriliyor. Kurumsallaşmanın ilk adımı, girişimimizi resmi bir yapıya büründürmek yani şirketleştirmektir. Yurtdışında şirket kurarak hangi avantajları elde edebileceğimizi aşağıda sıralıyoruz:
 1. Prestij: Bir şirketin, farklı ülkelerdeki varlığı ya da farklı bir ülkede marka gelişimi, o şirketin küresel lige yükselişinin ilk adımıdır. Bununla birlikte, şirketin sonunda yer alan ve şirketin niteliği ile kökenlerini gösteren ifadeler, örneğin Co.Ltd., GmbH, AG, şirkete yönelik algıları ve bakış açılarını şekillendirmektedir. Aynı ya da çok benzer ürün ve hizmetleri birbirine yakın ücretlendirme düzeyi ile sunan iki şirket ele alındığında, prestij faktörü oldukça hissedilir bir etki doğurmaktadır.

2. Müşteri Portföyünün Genişlemesi: Şirketiniz, uluslararası görünürlüğünü artırdığı ölçüde daha yüksek bir marka bilirniğine sahip olacaktır. Böylece, müşteri portföyünüz de genişleyecektir. Bununla birlikte, müşteri davranışları incelendiğinde, bazı müşterilerin kendine en yakın şirketten hizmet alma eğiliminde bulunduğunu görmekteyiz. Örneğin Türkiye'de bir limited şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren bir girişim, Almanya'da şube açabileceği gibi Almanya'da yeni bir limited şirketi kurarak ünvanının sonunda GmbH ifadesini ekleyebilir. Böylelikle Almanya'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde bir Alman şirketi olarak kabul görür. Bu durum da müşteri segmentinin, portföyünün ve davranışlarının değişmesine yol açabilir. Bilhassa yabancı müşterilere hizmet vermeyi hedefleyen bir sermaye şirketinin, yurtdışında şirket kurması, hedefine daha isabetli bir şekilde ulaşmasını sağlayabilmektedir.


3. Gelir Akışının Farklı Para Birimlerinde Gerçekleşmesi: Türkiye'de X TL'ye sunulan bir hizmet, Almanya'da X Euro'ya satışa sunulabilir mi? Evet. Hatta bazı spesifik alanlarda Türkiye'de 1000 TL'ye satılan bir ürün ya da hizmetin Avrupa'da 2500 Euro'ya satılabildiğine tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla, bir girişimci aynı ürün ve hizmetleri farklı pazarlara sunarak, birim bazında aynı ya da daha yüksek bir değerde kazancı farklı para birimlerinde düzenli nakit akışına çevirebilmektedir. Her ülkenin para birimi kendi ülkesinde 1 = 1 olarak değer görür. Bunu unutmamamız önemli. Türkiye'deki 1000 TL, Almanya'daki 1000 Euro'dur. Burada tutara yönelik algı ise paranın yereldeki satın alma gücü ile şekillenmektedir.


4. Zaman ve Para Tasarrufu: Farklı bir ülkede şirket kurarak, o ülkede yasal olarak hizmet sağlayıcısı ya da üretici olursunuz. Böylece, müşteriye erişimde, ürün ve hizmetlerin teslimatında, nakliye, ulaşım, iletişim gibi işlemlerde hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirsiniz.


5. Marka Bilinirliğinin Artması: Markanızın uluslararası bir hale gelmesi sonucunda, çok uluslu pazarlarda konumunuz ve sıralamanız yükselir. Satışınız, bulunduğunuz ülkenin sınırlarını da kolaylıkla aşar. Sonuçta, yerel bir fikir olarak başlayan serüveniniz küresel bir marka olarak dönüşüme uğrar. 


02- YURTDIŞINDA ŞİRKET KURMANIN ZOR YANLARI


Aslında bu bölümün başlığını, yurtdışında şirket kurarken ne gibi zorluklarla karşılaşırız da yapabilirdik. Bu başlık altında, yurtdışında şirket kurarken hangi zorluklarla karşılaşabileceğimizden bahsedeceğiz.


Bir girişimci ya da yatırımcı için yeni bir ülke pazarına giriş yapma kararı oldukça zorlayıcı olabilir. Böyle bir kararda, yatırımcı ya da girişimcilerin risk eşikleri, birikimleri, ürün ve hizmetlerine yönelik güven ve inançları, üretim aşamaları, hizmet nitelikleri gibi çok sayıda faktör etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanında, yurtdışında şirket kurarken hepimizin karşılaştığı ortak sorunlar da vardır. Bu sorunları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:


 1. Dil Bariyeri: Yurtdışında şirket kurarken, hukuki ve mali belgelerin, yazışmaların ve iletişimlerin dili o ülkenin dili olmaktadır. Örneğin, Almanya'da şirket kuran bir Türk girişimci, noter, muhasebe, ticaret mahkemesi, banka, ofis kiralama gibi işlemlerin tamamında Almanca hareket etmek zorunda kalmaktadır. Dialog aşamasında İngilizce hatta sık olmamakla birlikte, bazen, Türkçe de kullanmak mümkün olsa da, yazışmaların ve resmi evrakların tamamı Almanca olmaktadır.

 2. Bilgi Eksikliği: Yurtdışında şirket kuran bir girişimci ya da yatırımcı yeni ülkedeki kanunları, gelenekleri ve günlük hayat alışkanlıklarını, iletişim yöntemlerini, kültürel farkları, kısacası çok sayıda detayı bilmeli ve özümsemelidir. Bu noktada hizmet veren çok sayıda danışman vardır elbette ancak eksiksiz ve kusursuz hizmet sağlayan danışman bulmak da yatırımcı ve girişmcileri zorlamaktadır. Stahlmann & Zeit'in ortaya çıkış öyküsü de aslında tam olarak bundan kaynaklanmaktadır. Biz de yurtdışında açılırken, ilk girişimlerimizde oldukça fazla zaman kaybettik. Şimdi kendi deneyimlerimizden yola çıkarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sağlıyoruz.

 3. Müşteri Davranışlarındaki Farklılık: Bir ürün ya da hizmet, her ne kadar küresel olarak satışa sunulabilir olsa da mevcut ülkedeki müşteri davranışları ile yeni ülkedeki müşteri davranışları farklılık göstermektedir. Bir ürünün satın alımında müşterilerin satın alma eğilimleri o ürünün pazarlama yöntemi ile şekillenmektedir. Aynı ürünü Türkiye'de farklı bir yaklaşımla, Almanya'da farklı bir yaklaşımla, Fransa'da çok farklı bir yaklaşımla satın alan müşteriler, doğal olarak kendi davranış ve eğilimlerine uygun satış teknikleri ile ürüne ya da hizmete çekilebilmektedir.

 4. Başlangıç Sermayesi ve Tasarruf: Yeni bir ülkede ticari faaliyete geçen bir girişimci ya da yatırımcı, başlangıç sermayesini oldukça idareli kullanmalıdır. Para biriminin değişmesi ile birlikte paranın satım alım gücü ve o para birimine yönelik algı da değişmektedir. Dolayısıyla yeni bir ülkede şirketini kuran yatırımcının ya da girimcinin, henüz yola çıkmadan önce iyi bir iş planına sahip olması hayati önem taşımaktadır. Stahlmann & Zeit, iyi bir iş planını sizin için hazırlayarak, mali projeksiyonlarınızı da eksiksiz bir şekilde ortaya koymaktadır. Böylelikle girişiminizde önünüzü görmeniz mümkün olmaktadır.


 


03- NEDEN YURTDIŞINA AÇILMALIYIZ?


Yurtdışında şirket kurmanın avantajları ve zorluklarına değindikten sonra, aslında önerimizi bu noktada açıkça ortaya koyuyoruz:


"Konfor alanınızdan çıkın ve yurtdışına adım atın..."


Bu öneride bulunurken, sağlam bir dayanağımız var: Kendi deneyimlerimiz.


Stahlmann & Zeit International Group, aslında 2020 yılında tek bir şirket olarak yola çıkmıştı. Almanya'da kurduğumuz ilk GmbH ile yaşadığımız deneyimler, ikinci girişimimizi ve üçüncü girişimimizi hayata geçirirken ki ustalığımızla birleşerek, bizim 3 yıl önce yaptığımızı bugün yapmak isteyen girişmcilere ve yatırımcılara yardımcı olsun, yol göstersin istedik.

Bugün, Yurtdışında şirket kurmak, Almanya'da iş kurmak, Yurtdışında yatırım yapmak, yurtdışında satış yapmak gibi konularda iddialı bir şekilde konuşmamızın nedeni de tamemen kendi deneyimlerimizden aldığımız birikim ve güçten ileri geliyor.


Yurtdışına neden açılmalısınız?


 • Yurtdışında açıldığınızda, kendinize ve işinize yönelik bakış açınız tamamen değişmektedir. Yepyeni düşünce biçimleri, yepyeni davranış alışkanlıkları ve yepyeni bir networke sahip olacaksınız.

 • Yurtdışına açıldığınızda, müşteri sayınız büyük bir artış gösterecektir.

 • Yurtdışına açıldığınızda, farklı para birimlerinde gelir elde etmeye başlayacaksınız.

 • Yurtdışına açıldığınızda, uluslararası bir şirket olmanın getirdiği avantajları kullanacaksınız.

 • Yurtdışına açıldığınızda, yeni bir yaşam alanınız ve etki sahanız olacaktır.

 • Yurtdışına açıldığınızda, ürün ve hizmetlerinizde çeşitlenme olacaktır.

 • Yurtdışına açıldığınızda, işe, iş dünyasına ve kendinize yönelik algılarınız, değerlendirmeleriniz ve farkındalığınız da değişecektir.

Yurtdışına açılmak, iş alanında konfor alanından çıkmak demektir. Parasal kazancın yanında sağladığı deneyimleri farklı bir şekilde edinmek mümkün değildir. 

04- AYNI HİZMET VE ÜRÜNLERİ BAŞKA ÜLKELERDE PAZARLAMAK KAZANDIRIR MI?


Bu soruya çok net bir yanıt veriyoruz. Evet, kazandırır. Peki neler kazandırır? Nasıl kazandırır?


Örnekle başlayalım. Türkiye'de mandıracılık yapan bir müşterimiz, hizmetlerinde çok yerel kaldığını, büyük markaların ürünlerinin zincir marketlerde alıcı bulduğunu, kendi ürünlerinin satışında büyük bir düşüş olduğunu, üretim teknikleri ve ürünlerinin farklılığı nedeniyle fiyatlarının piyasa fiyatlarının üzerinde kaldığını ve buna bir çözüm aradığını söyleyerek bize başvurdu. Gerçekten de mandıra ifadesini en son 1990'lı yıllarda duymuştuk zannediyorum. Mandıranın ne olduğunu anımsamamız bir kaç saniye sürmüştü.

Müşterimiz, bugün dek elde ettiği birikimlerin bir kısmı ile yurtdışına gitmek istediğini, ancak en iyi bildiği işin mandıracılık olduğunu söylemişti. Yani süt ve süt ürünleri alanında çalışırsa mutlu olacaktı. Müşterimize sağladığımız benzersiz çözümle ve sürdürülebilir desteğimizle, şu an Almanya'nın Güney şehirlerinden birinde çok büyük bir mandırası var. Hatta mandıradan ziyade bir Süt işleme tesisi, fabrikası olduğunu söylemek mümkün.


Bu örnekte mandıracılık gibi geleneksel ve "modası geçmiş" bir düşüncenin doğru analizlerle nasıl kazançlı bir girişime dönüştürüldüğünü görüyoruz. Günümüzde, hizmet ve ürünlerin sonsuza ulaştığını düşünürsek, herhangi bir fikrin, yurtdışında da işlememesi mümkün değil! Yeter ki Stahlman & Zeit'in doğru planı sizin için oluşturmasına izin verin ve farkı yaşayın. 


05- KONUM VE KÜLTÜRÜN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİKonum ve kültür tüketici davranışları üzerinde etkisi olan en önemli ve en ciddi iki faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki unsur, ürün ve hizmetlerin sunumundan tutun markalaşmaya kadar hemen her bir dinamiği etkilemektedir. Bu durumu Türkiye ve Almanya'da iki ürünü kıyaslayarak örnekleyeceğiz.


İlk örneğimizde, hepimizin bildiği bir dondurma markası olan Algida'nın Almanya'da Langnese markası altında satılmasını ele alacağız. Unilever, Algida markasının sahibi, ancak hemen her Avrupa ülkesinde o ülkenin yerel markasını kullanmayı tercih ediyor. Gerçekten de bu önemli bir detay. Türkiye'de başarılı satışlar yapan bir marka hayal edelim, adı Türkiye'de kolaylıkla anlaşılan ancak Yurtdışında algılanması zor bir marka olsun. Örneğin İstanbulluoğlu firması. Bu isimde hemen her sektörde çok sayıda marka ve mağaza bulmak mümkün. Almanya'da bu ismin telaffuzu zor olacaktır ve ifade ettiği anlam, Almanya'da karşılığını bulmayacaktır. (Evet, bunu da kendimizden biliyoruz). Dolayısıyla İstanbulluoğlu XXXXX Ltd.Şti, Almanya'da daha yerel bir isim tercih etme yoluna gitmek zorunda kalacaktır. Peki bunun Almanca karşılığı nedir? Eğer bir Türk Restoranı fikri ise İstanbulluoğlu'nun olduğu gibi kalmasını önerebilirdik, fakat bir yazılım şirketinin isminin biraz daha küresel bir dokunuşa sahip olmasını daha yerinde buluyoruz.


Başka bir örnek ise Spezi! Spezi, Almanya'nın Augsburg kentindeki Brauhaus Riegele'ye ait

bir meşrubat markasıdır. Spezi, jenerikleştirilmiş bir ticari markadır ve ad, çoğu Almanca konuşulan ülkede kola ve portakallı gazoz karışımı için genel bir terim olarak kullanılır. Yani bizim anlayacağımız, kola ve fantanın eşit oranda karşımı! Bu ürün Türkiye pazarında bulunmuyor ancak Almanya'da CocaCola, Spezi'nin alternatifini MezzoMix, Pepsi ise Schwip Schwap adı altında piyasaya sunmuş durumda. Bir ürün, Almanya pazarında üç farklı popüler marka ile satıştayken, Türkiye'de bu ürünün bulunmaması, Tüketici davranışları üzerinde konum ve kültürün farklını ortaya koymaktadır.


Siz de ürün ve hizmetlerinizi yurtdışına açtığınızda, örneklerde belirttiğimiz isim, marka, ürün ve hizmet geliştirmelerine gitmeyi kaçınılmaz bulacaksınız. Stahlmann & Zeit Uluslararası İş Geliştirme Çözümleri uzmanları, sizin için bu planlamayı da hazırlayacaktır. 


06- YURTDIŞINDA MÜŞTERİ NASIL BULUNUR?


Bu soruyu Stahlmann & Zeit Uluslararası İş Çözümleri uzmanları kendi aralarında konuşurken, "internetten bulursun" diyerek espriye dönüştürüyor. Aslında gerçeklik payı var. Bugün doğru SEO çalışmaları ile herhangi bir hizmet ya da ürünü doğru kişilere eriştirmek mümkün. Muhtemelen bu yazıyı buraya kadar okumanızın nedeni de SEO sorumlumuzun işini iyi yapması! Ancak, işin içine kurumsallaşmak girince, yani instagram ya da facebook gibi sosyal medya platformlarından daha ciddi ve güven verici, daha profesyonel bir noktaya ilerleme kararı verince, o ülkede fiziki olarak bulunmak ve müşterilere özelleştirilmiş yöntemlerle görünür olmak da önem kazanıyor.


Stahlmann & Zeit, müşterinin pazarda bulunacağını düşünmektedir. Dolayısıyla her ürünün, her hizmetin bir alıcısı olduğunu bilerek, bu alıcıları hangi ülkede nerede bulabileceğinizi ve bulduğunuz alıcıların hizmet ve ürün sunumuzdan kesinlikle bir alışverişle ayrılması için neler yapılması gerektiğini biliyoruz.


Burada örnekleyecek olursak, bir güvenlik yazılımı ile bir tıbbi görüntüleme cihazı ya da bir peynir markası ile bir emlakçı tamamen ayrı yöntemlerle görünür olabilecektir. Elbette, internet üzerindeki varlık bilinirlik açısından önemlidir fakat müşteri sizi "gerçekten" görmek isteyecektir. Satın alımı internetten üzerinden yapsa bile mutlaka gerçekten orada olup olmadığınızı bilmek isteyecektir. Yurtdışında müşteri daha da önemlisi kalıcı ve müşteri sadakatini sağlayacak olan müşteri ağı için özelleştirilmiş stratejilerden yararlanmak gerekecektir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için Stahlmann & Zeit'e hemen ulaşabilirsiniz. 


07- NEREDEN BAŞLAMALIYIZ?


“Every business can benefit from good quality management consulting services. Consultants are able to gather, assemble and utilize data in unique ways. Consultants also have perspectives that are likely to be unique compared to the perspectives you find internal to your business.”

― Hendrith Vanlon Smith Jr


 

“Her işletme, kaliteli yönetim danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilir. Danışmanlar, verileri benzersiz şekillerde toplayabilir, bir araya getirebilir ve kullanabilir. Danışmanların ayrıca, işletmenizin içinde bulduğunuz bakış açılarına kıyasla muhtemelen benzersiz olan bakış açıları vardır.

- Hendrith Vanlon Smith Jr.Stahlmann & Zeit olarak, nereden başlamayız sorusuna vereceğimiz yanıt hiç kuşkusuz şöyle olacaktır:


Stahlmann & Zeit ile başlayın.


Stahlmann & Zeit Uluslararası İş Çözümleri, yurtdışında kuracağınız şirketinizde size şu hizmetleri bütünleşik olarak sunmaktadır:


 • Şirket Kuruluşu

 • İş Planı

 • Rakip Analizi

 • Pazar Analizi

 • Finansal Plan

 • Kazanç Öngörüleri

 • Ofis Çözümleri

 • Sekreterya Çözümleri

 • Resepsiyon Çözümleri

 • Çağrı Merkezi Çözümleri

 • Müşteri Yönetimi Çözümleri

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Muhasebe Çözümleri

 • Hukuk Çözümleri

 • Satış ve Pazarlama Çözümleri

 • Ürün ve Hizmet Çeşitlendirme Çözümleri

 • İş Geliştirme Çözümleri

 • Kuruluş Sonrası Sürdürülebilir ve Kesintisiz Destek


 


08- YURTDIŞINDA YATIRIM: GAYRİMENKUL YATIRIMI ÖRNEĞİ


Stahlmann & Zeit, Uluslararası İş Çözümlerinin yanında Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Planlama Çözümleri ile de müşterilerine fark yaratan çözümler sunmaktadır.

Stahlmann & Zeit Uluslararası Gayrimenkul Çözümlerinin sağladığı danışmanlık örneklerine bu bölümde yer vereceğiz.

 1. Uluslararası gayrimenkul yatırım planı.

 2. Uluslararası gayrimenkul alım planı.

 3. Uluslararası gayrimenkul satış planı.

 4. Uluslararası ticari gayrimenkul planı.

 5. Uluslararası kira geliri planı.

 6. Hisseli kira gelir planı.

 7. Çok ortaklı uluslararası gayrimenkul planı.

 8. Yaşam alanı danışmanlığı.

 9. Uluslararası inşaat projeleri danışmanlığı .

 10. Almanya'da ev almak için danışmanlık.

 11. Avrupa'da en doğru gayrimenkulün bulunması.Stahlmann & Zeit International Group bünyesinde yer alan Gayrimenkul Yatırım Planlama Çözümleri oluşumumuz, Stahlamann & Zeit International Real Estate Solutions, Uluslararası Emlak yatırımının kazançlarını keşfetmiş ve bunu eşsiz uygulamalara dönüştürmüş uzmanlarımız sayesinde, birikimlerini gayrimenkul sektöründe değerlendirmek isteyen yatırımcılarımıza, uluslararası inşaat projelerini hayata geçirmek isteyen iş insanlarımıza ve uluslararası gayrimenkul alanında danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyan her bir paydaşımıza memnuniyetle hizmet sağlamaktadır.


Bu bağlamda örnek iki yatırımdan bahsetmek uygun olacaktır.


İlk örneğimizde, çok değerli evlatları Almanya'da doktora eğitimi için kabul alan bir müşterimiz, elinde bulundurduğu bütçe ile Almanya'da evlatları için bir ev almak istediğini belirterek bize ulaştı. Birkaç hafta gibi kısa bir sürenin sonunda, müşterimizin elinde bulundurduğu bütçeye uygun olarak biri 80 metrekare biri 40 metrekare olan iki adet konut önerimizde onayını bildirdi. Almanya'da bir ev almayı düşünen müşterimizin, şimdi iki evi var ve birinde değerli evlatları yaşıyor, diğerinden ise 2023 yılı ocak ayı itibariyle 1250 € kira geliri elde ediyor.


İkinci örneğimiz ise, birikimlerini uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe değerlendiren ve bizim uzman yatırımcı olarak tanımadığımız çok değerli bir müşterimiz, Almanya'da ve Fransa'da talepleri doğrultusa ticari gelir getiren bir mülk edinmek istediklerini bildirdiler. Stahlmann & Zeit Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Planlama uzmanları, müşterimize uygun özelleştirilmiş planları ile sunum yaparak, taleplerine uygun 10 adet alternatif ilettiler. Müşterimiz, bu alternatiflerin tamamını uygun bularak, seçenekleri minimuma indirmemizi önerdi. Sonuç olarak Stahlmann & Zeit, müşterimize Frankfurt'ta bir iş yeri, Strazburg'ta ise bir konut önerdi. Müşterimiz şu an her iki gayrimenkulden de düzenli kira geliri elde etmekte ve bize memnuniyetini bildirmektedir. Stahlmann & Zeit, kiracıların bulunması, yerleştirilmesi, kira gelirlerinin toplanması, toplantılarda mülk sahibinin temsil edilmesi gibi konularda da kesintisiz hizmet desteği sağlamaktadır.


Bu örneklerdeki bilgiler, müşterilerimizin izni, onayı ve bilgisi doğrultusunda kendi istekleri ile paylaşılmaktadır. Biz de buradan kendilerine bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 


09- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME


Stahlmann & Zeit International Group, sizi de danışan ailesi arasında görmekten mutluluk duyacaktır.


Uluslararası iş planlarınızın oluşturulmasında, yurtdışında şirket kuruluşunuzun gerçekleştirilmesinde, ofis ve hizmet desteklerimizle ve çok daha fazlasıyla Stahlmann & Zeit Uluslararası İş Çözümleri daima yanınızda!


Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Planlama Danışmanlığı ile, yurtdışında ev, iş yeri, arsa, proje yatırım fikirlerinizde en doğru, en uygun ve en güvenli çözümleri sağlayan Stahlmann & Zeit Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Çözümleri kesintisiz ve sürdürülebilir desteği ile kazançlı ve hesaplı yatırım çözümleri sunmaktadır. 

Stahlmann & Zeit'e şimdi ulaşarak ücretsiz bir ön görüşme randevusu alabilirsiniz. 30 dakika sürecek olan bu görüşmede, sizi merak ettiğiniz konular, hizmetlerimiz ve sorularınız hakkında bilgilendirmekten memnuniyet duyarız! Lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz. 

www.stahlmannzeit.com

info@stahlmannzeit.com

+49 176 3676 5020 (WhatsApp üzerinden de hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz).

+90 542 229 9942 (Türkiye'den arama yapmak için)Kommentare


bottom of page